Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WWW.SZTUKAPREZENTACJI.COM

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki wyraziłeś zgodę. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub usunięcia  swoich danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz się ze mną skontaktować wysyłając wiadomość na adres kontakt@sztukaprezentacji.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.sztukaprezentacji.com jest

Eco – Eko Łukasz Szczepaniak

ul. Wiśniowa 5

60-020 Czempiń

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

System ochrony danych osobowych

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a stroną sztukaprezentacji.com jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzone i przetwarzane są tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas potrzeby do zrealizowania usługi lub otrzymywania newslettera.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 4. System sztukaprezentacji.com spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych  tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe, cel i czas przechowywania

Newsletter

Wypełniając formularz do zapisu na newsletter proszę o podanie mi niezbędnych danych takich ja imię i adres e-mail, niezbędnych do subskrybowania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz zażądać usunięcie lub sprostowania swoich danych zapisanych w bazie newsletterowej.

Wysyłka newslettera obsługiwana jest przez Mailerlite, który ma dostęp do Twoich danych wyłącznie na zasadzie powierzenia danych.

Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia proszę o podanie mi danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

 1. imię i nazwisko – niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 2. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

​Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sztukaprezentacji.com. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze getspace.pl

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sztukaprezentacji.com . Więcej szczegółów na temat plików cookie znajdziesz tutaj.

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów

Sztukaprezentacji.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w na stronie linki do innych stron internetowych. Sztukaprezentacji.com  nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywaniezebranych danych organom państwowym, sztukaprezentacji.com, dane takie udostępni.

Zmiana polityki prywatności

Sztukaprezentacji.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sztukaprezentacji.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

​O takiej zmianie użytkownik zostanie  sztukaprezentacji.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdował się na stronie www.sztukaprezentacji.com

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. Odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 3. Dostępu do danych osobowych;
 4. Sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. Przenoszenia danych osobowych;
 6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielę Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

Kontakt

Sztukaprezentacji.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.

​W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcam również do kontaktu na e-mail: kontakt@sztukaprezentacji.com.

​W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, proszę o kontakt na e-mail: kontakt@sztukaprezentacji.com